Deze website is niet langer in gebruik

TWB ‘thuiszorg met aandacht en stichting tanteLouise hebben het doel om extramurale specialistische zorg en behandeling thuis, bereikbaar te maken voor iedereen in West-Brabant.

Halverwege vorig jaar zijn TWB en tanteLouise gestart met het label ‘Ookthuis’; een zelfstandige organisatie specifiek gericht op deze vorm van zorg en behandeling. Het afgelopen jaar stonden de verpleegkundigen en behandelaren van Ookthuis voor u klaar en mochten zij veel tevreden cliënten van dienst zijn.

Om organisatorische redenen is besloten om deze vorm van zorg en behandeling weer te gaan bieden vanuit de individuele organisaties. De gevraagde randvoorwaarden blijken op dit moment binnen TWB en tanteLouise beter te realiseren dan in een zelfstandige organisatie.

Waar kunt u ons voor blijven benaderen?
Ons dienstenaanbod voor de extramurale zorg is vanaf heden als volgt verdeeld. Natuurlijk in goede afstemming met elkaar en in nauwe samenwerking waar nodig. Zo kunt u ook in de nieuwe situatie blijven vertrouwen op de beste zorg en behandeling van TWB en tanteLouise.

 

Stichting tanteLouise

TWB, Thuiszorg met Aandacht

Extramurale zorg:

 • Hoog complexe medisch specialistische verpleging en verzorging aan huis door een Topklinisch Verpleegkundig Team
 • Paramedische zorg door fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten
 • Medische zorg (op consult basis) door specialist ouderengeneeskunde
 • Dementiezorg door casemanagers dementie

Extramurale zorg:

 • Wijkverpleging
 • Casemanagers dementie
 • Hospice Thuis Team
 • TWB Topklinisch Thuis Team
 • Extramurale diëtetiek
 • Specialistische verpleegkundigen op de vakgebieden:
  - Wondzorg
  - Diabeteszorg
  - CVA-zorg
  - UCS- (Urologie, Continentie en Stoma
  - Longziekten
  - Palliatieve zorg
  - Parkinson

Met vragen en/of wensen
met betrekking tot deze zorg/diensten
kunt u contact opnemen met
het Clientenservicebureau
van stichting tanteLouise
via 0900 – 900 4444.

www.tantelouise.nl

Met vragen en/of wensen met betrekking tot deze zorg/diensten kunt u contact opnemen met
Klant & Service van TWB, Thuiszorg met Aandacht via 088 – 560 2000

www.twb.nl