Specialistische zorg en behandeling
in vertrouwde omgeving

Wij behandelen u thuis; wel zo comfortabel voor u

Heeft u zorg nodig, dan is het wel zo prettig als u deze thuis kunt ontvangen. Ook als het om specialistische zorg gaat, zoals wondzorg, nierdialyse, logopedie of zorg bij een chronische aandoening. Met Ookthuis – een onderneming van tanteLouise en TWB Thuiszorg met Aandacht – is dit mogelijk! Wij verzorgen u thuis, daar waar ú het fijn vindt.

Topzorg in West-Brabant

  • Eerder naar huis na een ziekenhuisopname
  • Zorg bij chronische aandoeningen
  • Advies voor een vitaal leven
  • Specialistische thuiszorg in héél West-Brabant
  • Meer dan honderd experts aangesloten